V současné době můžete nalézt mnoho rozporuplných informací o chladivech. Evropská unie vyhlásila regulaci týkající se produkce a využívání F-plynů v chladicích zařízeních. Jak už to bývá, některé komerční informace jsou vhodně schované za ekologické zákony tak, aby podpořili prodej nebo zvýhodnili něco jiného. Částečně to platí i v případě chladiv.

Obě uvedená chladiva a to jak R410A tak R32 patří do kategorie F-plynů. Jiná chladiva zde neuvádíme, jelikož nejsou u předmětných klimatizačních jednotek prozatím využívána.

R410A- Jedná se o dvousložkové chladivo, které jako jednu svou složku využívá z 50 % právě chladivo R32. R410A má nespornou výhodu v tom, že nepatří kategoricky mezi hořlavá chladiva, avšak hlavní nevýhodou oproti R32 je jeho vyšší hodnota GWP (potenciál globálního oteplování), která se je 2088.

R32 – jednosložkové chladivo s vyšší objemovou chladivostí oproti chladivu R410A a nižší hodnotou GWP = 675. Zjednodušeně můžeme říct, že v jedné klimatizační jednotce o stejném výkonu bude méně chladiva R32 oproti chladivu R410A a obdobně pak je zapotřebí nižší příkon pro vyšší výkon. Chladivo R32 má ovšem tu nevýhodu, že je zařazeno do třídy hořlavosti A2L, tedy mírně hořlavé. Instalace zařízení, ve kterých je obsaženo, je zapotřebí provádět v souladu s platnými normami.

Dle aktuální legislativy neplatí žádný zákaz na používání, prodej ani servis zařízení s těmito chladivy (v současné a dohledné době). Je známé, že od 1. 1. 2025 vzejde v platnost zákaz uvádění na trh pro zařízení, která využívají chladiva s vyšším GWP než 750 (tedy R410A) a mají obsah v chladivovém okruhu nižší než 3 kg (typicky single split domácí nástěnné klimatizace).

Je jisté, že je modernější a zřejmě i vhodnější využívat klimatizační jednotky, které pracují s chladivem R32. Jeho technické výhody a „ekologičnost“ je nesporná, ale určitě je nutné vzít na vědomí okolnosti, které vyplývají z mírné hořlavosti a zajistit bezpečnou instalaci. Existuje řada aplikací, u kterých chladivo R410A je stále jedinou vhodnou volbou.

Co je ovšem to nejdůležitější je to, že nákup dělené klimatizační jednotky jako koncový spotřebitel bez potřebných oprávnění můžete provést pouze od odborné firmy, které disponují oprávněními na práce s F-plyny. Nákupem u odborníků máte jistotu, že vše konáte dle platných zákonů, a že Vám bude poskytnuta odborná montáž, kterou klimatizační jednotky vyžadují – tedy i plná záruka. V případě nákupu přes e-shop nebo v hobby marketu (prodej dělené klimatizační jednotky s F-plyny koncovému spotřebiteli bez odborné montáže technikem s patřičným oprávněním je zakázán) se vystavujete přinejmenším riziku, že žádná z certifikovaných firem pro práci s chladivy nebude ochotná zajistit instalaci.

Zpět